Hoạt động chuyên môn

images

THÔNG BÁO TỰU TRƯỜNG

Trường Tiểu học Giao Phong thông báo tới các bậc phụ huynh các nội dung sau:      1. Thời gian…
cô hằng1

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỤM 4

     Sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường là một hoạt động thiết thực góp phần đẩy mạnh phong trào dạy tốt, học tốt nhằm đổi mới phương pháp…