Liên hệ

Trường Tiểu học Giao Phong

Địa chỉ: Xã Giao Phong, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Ông Phạm Quang Hiếu – Chức vụ: Hiệu Trưởng
Điện thoại: 03503893180 – Email:thgiaophong@gmail.com