“TIẾNG CA MÙA HÈ” – VĂN NGHỆ KHỐI 3- LỄ TỔNG KẾT VÀ PHÁT THƯỞNG NĂM HỌC 2018 – 2019.

Tháng Năm 31, 2019 4:45 chiều

“TIẾNG CA MÙA HÈ” – VĂN NGHỆ KHỐI 3- LỄ TỔNG KẾT VÀ PHÁT THƯỞNG NĂM HỌC 2018 – 2019.